tanečno pohybové štúdio


tanec


moderný tanec


tanec pre deti


tanečná škola pre deti


fireshow


 

Tanečné štúdio GA – IA

vzniklo počas roka 2010, oficiálne sa však začlenilo do veľkej rodiny tanečných štúdií v auguste 2011. Cieľom vzniku je ukázať niečo nové, zjednotiť tanečné štýly, spojiť rôzne druhy umenia a ponúknuť tak tanečníkom zaujímavé tréningy.V našom štúdiu sa venujeme predovšetkým deťom, ktoré u nás dostanú všeobecný pohybový základ a tým aj možnosť vybrať si neskôr vlastnú tanečnú cestu. Vyučujeme viaceré tanečné štýly od klasického cez moderný, showdance, muzikál až po streetdance a pripravujeme tanečníkov na vystúpenia a tanečné súťaže.

09.09.2020 - ZŠ RAJČIANSKA


 Na pobočke ZŠ Rajčianska sme aktuálne plní a veľmi sa tešíme záujmu

zo strany detí a rodičov :)

počet tanečníkov vo všetkých skupinách dosiahol svoju

hornú hranicu, zapísaní záujemcovia majú svoje miesto isté, samozrejme aj pokračujúci tanečníci.

V prípade zníženia počtu našich tanečníkov bude vypísaný dodatočný zápis s talentovou skúškou.

Tešíme sa na novú sezónu!